Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünü Tanıyalım

Programın Amacı:Programın amacı öğrencileri, bireylerin akademik, mesleki,kişisel ve sosyal gereksinimlerine yönelik hizmet veren psikolojik danışmanlar olmaları için gerekli kuramsal bilgi ve becerilerle donatmaktır. Bireylerin gelişimlerini ve çevrelerine uyumlarını güçleştiren faktörleri ortadan kaldırarak, onlara en üst düzeyde gelişme ortamı sağlama; gizil güçlerini geliştirebilecekleri eğitim programlarına ve mesleklere yönelmelerine yardımcı olma konusunda eğitim yapmaktır. 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler : Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programlarında eğitime giriş, eğitim sosyolojisi, eğitim felsefesi, eğitim tarihi, istatistik ve araştırma gibi temel dersler yanında, öğrenme psikolojisi, çocukluk, gençlik psikolojisi, sosyal psikoloji, ölçme ve değerlendirme, psikometri, ruh sağlığı, rehberlik, psikolojik danışma mesleki rehberlik, özel eğitim programları, uyumsuz çocukların eğitimi, zihin özürlü çocukların eğitimi gibi alan dersleri okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler: Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programına girmek isteyen bir kimsenin normalin üzerinde bir genel akademik yeteneğe sahip, sosyal bilimlere, özellikle psikolojiye ilgili ve bu alanda yetişmiş, hoşgörü sahibi, sabırlı, insanlara içten sevgi ve saygı duyan, dinlemesini bilen, kendinden hoşnut, başkalarını oldukları gibi kabul edebilen bir kimse olmalıdır. İnsanlara yardım etmekten hoşlanan bir kimse için rehberlik, doyum sağlayıcı bir çalışma alanı olabilir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler : Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı bitirenler okullarda Rehberlik ve Araştırma merkezinde ve dershanelerde “Rehberlik Öğretmen” olarak görev alırlar Rehberlik öğretmeni başarısız veya uyum güçlüğü gösteren öğrencilerle veya onların aileleri ile görüşür; onların davranışlarını gözlemler, testler uygular ve sorunların kaynağını ortaya çıkarmaya çalışır, tüm öğrencilerin, yetenek ve ilgilerine uygun programlara yönelmelerine ve sağlıklı bir kişilik geliştirmelerine yardımcı olur; bunun için bireylere bireysel olarak veya gruplar halinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti verir, ailelere çocuk eğitimi konusunda danışmanlık yapar, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencileri ilgili kurumlara yönlendirir.

Çalışma Alanları: Mezunlar, Devlet Okulları ve Özel Okullar, Rehberlik Araştırma Merkezleri, Özel Eğitim Kurumları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, TSK, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, çeşitli kamu ve özel kuruluşların insan kaynakları geliştirme bölümlerinde ve diğer ruh sağlığı hizmeti veren kurumlarda çalışırlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x